Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden van de Vereniging van Klussenbedrijven (VLOK) zijn tot stand gekomen in overleg met de

Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de

Sociaal-Economische Raad (SER) en treden in werking per 2013.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden te Zoetermeer en worden op de SER-site

(www.ser.nl) vermeld.

 

Klik op de link hiernaast om de voorwaarden te lezen en/ of te downloaden.